Tactisch Wagenparkbeheer

Tactisch Wagenparkbeheer is een essentieel onderdeel voor effectief wagenparkbeheer. Daarom houden wij een strikte controle op contracten en kosten en zorgen wij ervoor dat uw leverancier zich financieel aan de gemaakte afspraken houdt. Daarnaast zoeken wij continu naar mogelijke besparingen in efficiëntie en kosten.

Dit omvat het grondig toetsen van offertes, inzetcalculaties, hercalculaties, eindafrekeningen en facturen aan de mantelovereenkomst en de Price Level Agreement (PLA). Ons doel is simpel: wij zorgen ervoor dat de gemaakte afspraken daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast en wij zoeken continu naar verbetering en besparing. Wij behandelen uw wagenpark, alsof het ons eigen wagenpark is.

Wat is Tactisch Wagenparkbeheer?

De kern van Tactisch Wagenparkbeheer

Tactisch wagenparkbeheer richt zich op contractmanagement en het efficiënt inzetten wagen het wagenpark. Het houdt in dat wij toezien op de naleving van financiële afspraken door uw leveranciers. Daarom worden hierbij alle relevante documenten zoals offertes, inzetcalculaties, hercalculaties, eindafrekeningen en facturen tot in detail gecontroleerd. Dit proces zorgt ervoor dat eventuele fouten snel worden opgemerkt, rechtgezet en gerapporteerd. Bovendien kijken wij continu naar uw wagenpark voor mogelijke verbeteringen en kostenbesparingen. Dit door minimaal jaarlijks een wagenparkanalyse uit te voeren.

Het belang van Tactisch Wagenparkbeheer

Door een gedetailleerde controle te houden op de financiële afspraken en prestaties van uw leveranciers, minimaliseren wij risico’s en maximaliseren wij de efficiëntie van uw wagenpark. Hierdoor heeft u meer grip op uw kosten en bent u beter in staat om strategische beslissingen te nemen op basis van betrouwbare gegevens. Ons doel is niet alleen om fouten te corrigeren, maar ook om u te voorzien van waardevolle inzichten die bijdragen aan de optimalisatie van uw wagenparkbeheer.

Voordelen van Tactisch Wagenparkbeheer

Het implementeren van tactisch wagenparkbeheer biedt tal van voordelen. Ten eerste zorgt het voor transparantie en duidelijkheid in uw financiële afspraken. Ten tweede helpt het bij het identificeren van besparingsmogelijkheden die anders misschien onopgemerkt zouden blijven. Bovendien zorgt het ervoor dat uw wagenpark efficiënt en kosteneffectief wordt beheerd. Hierdoor kunnen potentiële problemen vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden, wat resulteert in een beter beheerd en meer kosteneffectief wagenpark.

Hoe werkt Tactisch Wagenparkbeheer?

Contractmanagement

Contractmanagement is een essentieel onderdeel van tactisch wagenparkbeheer. Het is belangrijk dat alle afspraken met leveranciers helder en uitvoerbaar zijn. Het is noodzakelijk om offertes en facturen te vergelijken met oorspronkelijke afspraken. Hierdoor kunnen afwijkingen gedetecteerd en gecorrigeerd worden, wat ervoor zorgt dat gemaakte afspraken aan de voorkant gehandhaafd worden. Lees meer over: contractmanagement

Kostenbeheersing

Kostenbeheersing is een ander belangrijk aspect. Door continu de financiële prestaties van uw wagenpark te monitoren, kunnen inefficiënties en onnodige uitgaven geïdentificeerd worden. Dit stelt ons in staat om gericht verbeteringen door te voeren die direct bijdragen aan kostenbesparingen. Onze aanpak zorgt voor een voortdurende optimalisatie van de kostenstructuur van uw wagenpark.

Rapportage en Analyse

Leasemaatschappijen verstrekken verschillende soorten wagenparkinformatie, welke niet voor eenduidige uitleg vatbaar is. Wij bundelen deze informatie van alle actieve en uitlopende leasemaatschappijen, verrijken deze met eigen bevindingen en voorzien deze met concrete conclusies en aanbevelingen.

Drie pakketten tactisch wagenparkbeheer

Tactisch Wagenparkbeheer in drie pakketten

Ontdek Tactisch Wagenparkbeheer in drie verschillende pakketten: Basis, Plus en Premium.

Verschillen bestaan uit de frequentie van controles en rapportages en de inhoud van het pakket.

Klaar om uw Tactisch Wagenparkbeheer aan te pakken?

Internationale expertise

Molthoff Fleetmanagement is partner van de internationale fleetcompetence Group. Dit maakt het mogelijk om wereldwijde expertise en best practices toe te passen voor uw organisatie. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Graag! Wij nemen spoedig contact met u op.

Scroll naar boven