WPM

Per 1 juli 2024 verplicht: Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Vanaf 2024 worden bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht om over de CO2-reductie van alle medewerkers te rapporteren. De rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit, ook wel WPM. Het gaat hierbij over alle kilometers die de medewerkers maken in het verkeer, ongeacht of het hierbij over een zakelijk of privévoertuig gaat. In totaal krijgen zo’n 8.000 bedrijven en 60% van de beroepsbevolking hiermee te maken. Bedrijven tot en met 100 medewerkers mogen vrijwillig rapporteren.

Doelstellingen van WPM

Klimaatdoelstellingen

Aan het Akkoord van Parijs (ook wel klimaatakkoord) doen in totaal 195 landen mee. Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen. Door woon-werkverkeer in de CO2 rapportage op te nemen, kunnen bedrijven een actievere rol spelen in het bijdragen aan deze doelen.

Bewustwording

Door bedrijven bewust te maken van de milieu-impact van het woon-werkverkeer worden zij meer bewust van de ecologische voetafdruk en worden ze aangemoedigd om duurzame alternatieven te kiezen.

Duurzame vervoerswijzen

Door gegevens over CO2-uitstoot te registreren en inzichtelijk te maken worden bedrijven aangemoedigd om de werknemers te stimuleren naar duurzame vervoerswijzen. Denk aan elektrische voertuigen, fietsen, openbaar vervoer of carpoolen.

Bedrijven
0
Van de beroepsbevolking
0 %

WPM Rapporteren

Werkgevers dienen jaarlijks gegevens aan te leveren over woon-werkverkeer en zakelijke ritten van werknemers. Werknemers worden meegeteld als zij minimaal 20 uur per week werken, zonder inhuur, gedetacheerden en vrijwilligers. De gebruikte vervoersmiddelen en het eventuele brandstoftype moet gerapporteerd worden met 1 januari van ieder jaar als peildatum.

Wegens de privacy van de werknemers mogen werkgevers alleen de totalen van de gehele organisatie rapporteren. Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) komt een digitaal platform beschikbaar. Uiterlijk 30 juni 2025 dient dit rapport ingeleverd te zijn over de tweede helft van 2024.

WPM Molthoff Fleetmanagement

Aankomende jaren

Het concrete doel is 1 megaton CO2-winst in 2030. Door te rapporteren bekijkt de overheid of organisaties op koers liggen. Als organisaties op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Zo niet, krijgen organisaties vanaf 2025 een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen. Werkgeverorganisaties hebben eerst gevraagd om uit te gaan van een collectief plafond, zonder individuele norm. Dit blijft zo als uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de CO2-uitstoot voldoende afneemt. Neemt de CO2-uitstoot onvoldoende af, dan komt die norm er alsnog.

2024

Start van CO2-Uitstoot Bijhouden

2025

Eerste Rapport over 2024

2030

Doel van 1 megaton CO2-winst

Kansen voor werkgevers

De CO2-reductie is belangrijk voor de CO2-prestatieladder: bij een lagere uitstoot maakt u meer kans op overheidsopdrachten waar de CO2-prestatieladder wordt gehanteerd.

Ook biedt het nauwkeurig bijhouden van de CO2-uitstoot kansen om processen (zoals uw declaratieproces) te automatiseren, te optimaliseren en te vereenvoudigen. Dit vertaalt zich in tijdbesparingen en kostenverminderingen.

Tot slot geeft de CO2-rapportage u concreet inzicht in de werkelijke uitstoot van uw zakelijke mobiliteit. Dit biedt een uitstekend startpunt om de uitstoot in de komende jaren geleidelijk en aantoonbaar te verlagen.

WPM bijhouden

Houd de kilometers van uw medewerkers bij door middel van de juiste tool. Zonder zorgen om privacy en zonder gedoe. Neem contact met ons op voor meer informatie.

WPM Publicatie

In dit artikel leggen we uit wat er moet gebeuren, waarom dat moet gebeuren en hoe u dat kunt doen.

Veelgestelde vragen WPM

Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

In de rapportage dienen alleen totalen van de organisatie te staan. Dit hoeft niet gespecificeerd te worden op medewerker niveau.

In het rapport komen de totalen van uw organisatie. De gebruikte vervoersmiddelen en het eventuele brandstoftype moet gerapporteerd worden met 1 januari van ieder jaar als peildatum.

Iemand wordt meegeteld als medewerker op het moment dat hij/ zij meer dan 20 uur werkt. Uitgesloten zijn: inhuur, gedetacheerden en vrijwilligers.

Het eerste rapport (over de tweede helft van 2024) dient uiterlijk in het tweede kwartaal van 2025 ingeleverd te worden. De einddatum is 30 juni 2025.

Hoeveel tijd u kunt besparen met een tool of applicatie hangt sterk af van uw situatie. Neem contact met ons op en wij rekenen het graag vrijblijvend voor uw uit.

Heeft u nog vragen?

Wij nemen graag contact met u op.

Scroll naar boven